Manja slova Veća slova RSS

Ministarstvo zdravlja

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

PRAVA PACIJENATA

Informisan korisnik i davaoc zdravstvenih usluga garantuju partnerski odnos pacijenta i zdravstvenog radnika, jačanje samopoštovanja pacijenta, optimizam i vjeru u ozdravljenje. 
Pacijent upoznat sa svojim pravima može aktivno da učestvuje u svom liječenju, a pacijentu upoznatom sa pravima osiguranika dostupnija je zdravstvena usluga. Dobro informisan pacijent tj.osiguranik doprinosi unapređenju kvaliteta i bezbjednosti zdravastvene zaštite, kao i da dobro informisan pacijent doprinosi unapređenju zaštite prava pacijenata.

Od decembra 2010 godine u svim javnim zdravstvenim ustanovama su naimenovani zaštitnici prava pacijenata, kao i u pojednimi privatnim zdravstvenim ustanovama. Rad zaštinika prava pacijenata regulisan je Zakonom o pravima pacijenata koji je usvojen 2010.godine. Zaštitnici prava pacijenata su otpočeli sa radom početkom 2011.godine i njihova imena se nalaze na web stranicama svih zdravstvenih ustanova, kao i na sajtu Ministarstva zdravlja.(ovdje).

Osnovna prava pacijenata su definisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u skladu sa Evropskom poveljom o pravima pacijenata - Rimska povelja.