Manja slova Veća slova RSSMinistarstvo zdravlja

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

 

ZDRAVSTVENA USTANOVA: 

OVLAŠĆENI DOKTOR:

1.  Dom zdravlja Bar Dr Milenka Vraneš – Grujičić
2. Dom zdravlja Kotor Dr Gordana Popović
Dr Nada Božović
3. Dom zdravlja Herceg Novi Dr Aleksandra Kolundžić
4. Dom zdravlja Podgorica  Dr Cvetana Vukajlović
Dr Milenka Ušćumlić
5. Dom zdravlja Tivat Dr Aleksandra Kolundžić
6. PZU "Naša medicina" - Podgorica Dr Milan Vujnović
7. Poliklinika „Dr Vuksanović“ - Bar
Dr Miodrag Bulatović
8. Poliklinika „Diagnostica“ - Podgorica
Dr Luka Janičić

 

MEDICAL INSTITUTIONS THAT CONDUCT MEDICAL EXAMINATIONS OF SEAFARERS

MEDICAL INSTITUTION - LOCATION:

AUTHORIZED MEDICAL EXAMINER:

1 Public Healthcare Center - Bar Milenka Vraneš – Grujičić, MD
2 Public Healthcare Center - Kotor Gordana Popović, MD
Nada Božović, MD
3 Public Healthcare Center - Herceg Novi Aleksandra Kolundžić, MD
4 Public Healthcare Center - Podgorica Cvetana Vukajlović, MD
Milenka Ušćumlić, MD
5 Public Healthcare Center - Tivat Aleksandra Kolundžić,MD
6 Private Health Institution "Nova medicina rada“ – Podgorica
Milan Vujnović, MD
7 Private Health Institution Polyclinic „Dr Vuksanović“ - Bar
Miodrag Bulatović, MD
8 Private Health Institution Polyclinic „Diagnostica“ - Podgorica
Luka Janičić, MD