STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

Dr Kenan Hrapović - Ministar zdravlja

mzd

Rođen 1963. godine u Pljevljima.
Ekonomski fakultet završio u Titogradu, gdje je magistrirao i doktorirao.
Radio kao inspektor za suzbijanje privrednog kriminaliteta, inspektor finansijske policije, i rukovodilac Agencije za zaštitu autorskih prava.
Bio je pomoćnik Sekretara Republičkog sekretarijata za razvoj, član Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore. Obavljao funkcije direktora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore i izvršnog direktora Radio-difuznog centra Crne Gore.