Ministarstvo zdravlja

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

KABINET

    
Veljo Čađenović
državni sekretar
    
dr Borko Bajić
državni sekretar

 
Nikola Antović
sekretar Ministarstva
Biografija

 
Milutin Kusovac
v.d. generalnog direktora Direktorata za projekte (IPA), inovacije i zdravstveni turizam

  
Aleksandar Sekulić
v.d. generalnog direktora Direktorata za digitalno zdravlje
    
dr Ivana Živković
v.d. generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje, sprečavanje zloupotrebe droga i drugih psihoaktivnih supstanci, prekursore i kozmetičke proizvode
   
dr Slobodan Mandić
v.d. generalnog direktora Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu i zakonitost funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela (komore)