STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

KABINET

MZD
Nikola Antović
sekretar Ministarstva

Biografija
Ministarstvo zdravlja
 Dr Mevlida Gusinjac
v.d. generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu

Biografija
Ministarstvo zdravlja
Mr Slađana Pavlović
generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa

Biografija
MZD  Milica Škiljević
generalna direktorica Direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu
    
dr Ivana Živković
v.d. generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu
   
dr Slobodan Mandić
v.d. generalnog direktora Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i razvoj ljudskih resursa u zdravstvu