STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

KABINET

MZD Milovan Vujović
državni sekretar

Biografija
MZD
Nikola Antović
sekretar Ministarstva

Biografija
Ministarstvo zdravlja
 Dr Mevlida Gusinjac
v.d. generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu

Biografija
Ministarstvo zdravlja
Mr Slađana Pavlović
generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa

Biografija
MZD
Dr Miro Knežević
generalni direktor Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu

Biografija
MZD
Prof. dr Vesna Miranović
generalna direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenje ljudskih resursa u zdravstvu

Biografija
MZD  Milica Škiljević
generalna direktorica Direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu